Gesprek met het wijkteam

HOME  |  Schagen Wijkteam  |  Wijkteam  |  Gesprek met het wijkteam

Gesprek met het wijkteam

Uw hulpvraag bespreekt u met de consulent van het wijkteam. Naast uw vraag komen ook andere aspecten aan de orde zoals uw gezondheid en woonsituatie, (indien nodig) de financiën en opvoeding van de kinderen. Door het gesprek krijgt u inzicht in de problemen en mogelijke oplossingen. Daarnaast zult u ontdekken waar u goed in bent en wellicht anderen mee kunt helpen. Het gesprek is altijd maatwerk en kan enige tijd in beslag nemen. Mogelijk zijn er meerdere gesprekken noodzakelijk.

In het gesprek komen de volgende vragen aan de orde:

  • Wat heeft u zelf gedaan om uw probleem op te lossen? Wat is er gelukt en wat niet? En hoe komt dat?
  • Wat betekent dit probleem voor u en eventueel uw partner en kinderen? Wat is het gevolg hiervan?
  • Wat is er nodig om uw situatie te veranderen? Wat kunt u daar zelf aan doen? Hoe kunnen anderen (gezin, familie, buren, vrienden, bekenden) u daarbij helpen? Welke hulp heeft u van anderen nodig?

Vervolgens vat de consulent het gesprek samen en heeft u de mogelijkheid om hierop te reageren. Deze samenvatting is de basis voor de verdere samenwerking met de consulent. Ook zal u gevraagd worden om na te denken over het gesprek en na te gaan of u zelf iets kunt regelen.

Te downloaden:

Top